Du kan nu lägga upp dina försäljningsmeddelanden i detta utrymme.
Några regler att följa så att saker händer på gott humör:

 • Detta utrymme är uteslutande avsett för försäljning av LEGO-produkter mellan enskilda.
 • Endast officiella LEGO-produkter är tillåtna (set, minifig, böcker, etc.). Inga tullar eller förfalskningar.
 • Varje annons är föremål för validering innan den läggs ut online.
 • Alla listor som är ofullständiga eller vars beskrivning kan vara förvirrande kommer att tas bort.
 • Ange en giltig e-postadress så att potentiella köpare kan kontakta dig.
 • Om du vill bli kontaktad snabbt, vänligen ange ett telefonnummer där du kan nås.
 • Jag ansvarar inte för vad ni gör med varandra under en transaktion.
 • De vanliga försiktighetsåtgärderna som gäller på tillkännagivandesajter som LeBonCoin gäller därför även här.
 • Annonserna finns kvar online i 30 dagar Standard.
 • Annonser med foton som inte överensstämmer med den maximala upplösningen som anges i formuläret kommer inte att valideras.
 • Du måste skapa ett konto för att kunna lägga upp en annons.
Kontaktinformation
Informationstext